เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมปทีป ได้จัดงานงานปฐมนิเทศครูอาสาประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน  คณะครูอาสาได้จัดการแสดง ๒ ชุด คือ การบรรเลงขิมเพลงลาวดวงดอกไม้ และการแสดงชุดนารายณ์เจ็ดปาง ได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศเป็นอย่างดี บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นเเละคณะผู้ปกครองกล่าวต้อนรับคณะครูอาสาประจำการอย่างเป็นทางการ จากนั้นครูใหญ่ รองครูใหญ่ ครูอาสา คณะกรรมการ​โรงเรียนศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมปทีป และผู้ปกครองร่วมประชุมปรึกษาหารือ​เกี่ยวกับการจักการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อเป็นการชี้แจงวันเเละเวลาในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างเป็นทางการ