วันที่ 30 กันยายน 2561 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดพุทธดัลลัสได้จัดงานวันสารทไทย  โดยนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติของวันสารทไทย และทำบุญตักบาตรร่วมกับครูอาสา และคณะผู้ปกครอง