วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ครูอาสาประจำวัดพุทธสามัคคี ไครสเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรก ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและช่วงบ่ายเป็นการเรียนตามความถนัดดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นอย่างมาก