วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ ได้มีการสอนให้นักเรียนประดิษฐ์พวงมโหตร เพื่อเป็นของตกแต่งวัด เตรียมสำหรับงานเทศน์มหาชาติ ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561