วันที่ 19 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพุทธศาสนาภาคฤดูร้อนวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย ทำพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียน โดยมีอาจารย์สายสวาท ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี มีนักเรียนจบการเรียนภาคฤดูร้อนทั้งหมด 26 คน และช่วงท้ายของการมอบสัมฤทธิบัตร ก็ได้ทำการแนะนำครูประจำการที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป