วัดปุญญวนาราม จัดกิจกรรมวันแม่ พิธีถวายพระพรชัยมงคล งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ" การแสดงรำถวายพระพรโดยครูอาสาฯ และคณะสาวน้อย พร้อมทั้งจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร แด่นักเรียนตามโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วัดปุญญวนาราม เมืองเมลเบิร์น มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561 โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร บัณฑิตยานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนในภาคฤดูร้อน พร้อมทั้งการแสดงของคณะครูและนักเรียน ทั้งนี้ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือและร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมคณะครูและนักเรียน พร้อมร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี ผู้ปกครองมีความสุขที่ได้เห็นบุตรหลานสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ ตลอดจนการได้แสดงออกด้านวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และการเล่นดนตรีไทย