วันที่ 11 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ได้จัดกิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตรขึ้นโดยมีตัวแทนกงศุล คุณโกศล สถิตธรรมจิตร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และอาจารย์สายสวาท สุวัณณกีฏะ อาจารย์นิเทศก์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมในพิธีด้วย ตัวแทนกงศุลมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้สนับสนุนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ผู้ปกครองดีเด่น ครูซัมเมอร์และครูประจำการ และมอบสัมฤทธิบัตรให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการและมีการแสดงดนตรี นาฏศิลป์อีกด้วย