วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้กับนักเรียนจำนวน 9 คน มีการแสดงของนักเรียนทั้งหมด 10 ชุด การแสดงของตัวแทนชาวฟอร์ท วัลตัน บีช 2 ชุด