วันที่อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ภาคฤดูร้อน วัดธัมมารามได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พิธีมอบสัมฤทธิบัตรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ภาคฤดูร้อน วัดธัมมาราม และงานเลี้ยงอำลาครูอาสาประจำการ 1 ปี และครูอาสาภาคฤดูร้อน  โดยได้รับเกียรติจากท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ เป็นประธานในพิธี  

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การกล่าวความรู้สึกจากตัวแทนคุณแม่, การกล่าวความรู้สึกที่มีต่อแม่จากตัวแทนนักเรียน, การมอบรางวัลการประกวดผลงานวันแม่, การแสดงประกอบเพลงใครหนอจากนักเรียนทั้ง 3 ระดับชั้น และพิธีกราบแม่เป็นการสิ้นสุดกิจกรรมวันแม่ จากนั้นเป็นพิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และรางวัลดาวเด็กดีให้แก่นักเรียนที่สะสมคะแนนดาวได้มากที่สุดในแต่ละระดับชั้น ลำดับสุดท้ายเป็นงานเลี้ยงอำลาคณะครูอาสาฯ เริ่มโดยการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมารามในเพลง ฉันเป็นคนไทย เพลงรักเมืองไทย และเพลงคุกกี้เสี่ยงทาย นอกจากนั้นยังมีการแสดงรำกลองยาวจากทางคณะครูอาสาเป็นการสิ้นสุดกิจกรรมในวันนี้