วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัดซานฟรานธัมมารามจัดงานวันแม่แห่งชาติ มีการจัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การแสดงของนักเรียนในชุดอิ่มอุ่นและลาวดวงดอกไม้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ปกครองตลอดจนผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเป็นอย่างดี