วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.กมลพร  บัณฑิตยานนท์ ได้มอบสัมฤทธิบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพุทธวราราม เดนเวอร์ มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาทั้งหมด 20 คน และเข้ารับสัมฤทธิบัตรจำนวน 11 คน นักเรียนได้ร่วมแสดงในชุดฉันเป็นคนไทย และในเวลา 10.45 น. ได้มีกิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัวโดยนักเรียนได้นำเข็มกลัดดอกมะลิและการ์ดมอบให้แม่และกราบแม่ รวมทั้งมีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงรักแม่เท่าฟ้าและหนึ่งเดียวคือแม่ เวลา 12.00 น. มีกิจกรรมเลี้ยงอำลาครูอาสาฯภาคฤดูร้อน และการแสดงนักเรียนในชุดระบำดอกบัว โดยมีคณะกรรมการวัด ผู้ปกครอง นักเรียนและคนไทยในเดนเวอร์เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความอบอุ่น