วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ครูอาสาฯ ภาคฤดูร้อน วัดพุทธวราราม เดนเวอร์ ได้สอนนักเรียนประดิษฐ์เข็มกลัดดอกมะลิเพื่อมอบให้แม่และจำหน่ายให้กับผู้มาร่วมงานในวันแม่