วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก จัดงานบุญเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ประจำปี 2561 ในช่วงเวลาเช้ามีกิจกรรมเจริญภาวนา ตักบาตร และถวายเพลพระ จากนั้นในช่วงเวลาบ่ายเริ่มการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ โดยคณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนได้รับมอบหมายแสดงประกอบการเทศน์ดังกล่าวพร้อมกับนักเรียน ซึ่งแสดงตั้งแต่กัณฑ์วนประเวศ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์กุมาร และกัณฑ์มัทรี ในงานได้รับเกียรติจากรองกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นอกจากนี้ยังมีสมาคมต่าง ๆ ร่วมฟังเทศน์ และชมการแสดง ได้รับเสียงตอบรับคำชื่นชมว่า “ยอดเยี่ยม และดีมาก”