วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี