วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ภาคฤดูร้อน วัดธัมมาราม ได้จัดกิจกรรม Summer Day Camp โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00น. - 16.00น. ประกอบด้วยกิจกรรมเกม และฐานต่างๆ ได้แก่ ฐานลอดซุ้มเสือแต่งหน้า, ฐานประสาทสัมผัส ดม คลำ ชิม, ฐานไข่ร่มชูชีพ (Save an Egg), ฐานลูกโป่งวิ่งได้ (Balloon Racing) และฐานกู้ระเบิด (Bomb Game)