วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 นักเรียนโรงเรียนภาคฤดูร้อนวัดพุทธานุสรณ์ได้แสดงรำถวายพระพร ร่วมกับการบรรเลงดนตรีสด ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองในการประดับตกแต่งรถเทียน แห่เทียนพรรษาและกิจกรรมถวายพระพรเป็นอย่างดี