วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 วัดพุทธดัลลัสได้จัดงานวันเข้าพรรษา โดยคณะครูอาสาภาคฤดูร้อนได้นำนักเรียนร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษาโดยมีนักเรียนตีกลองยาวนำขบวน นักเรียนได้ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝนและจัดการแสดงนักเรียนขึ้น  โดยมีการแสดงทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้  เซิ้งกระติ๊บ, กลองยาวประยุกต์, ขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยเพลงยอยศพระลอ, เพลงลาวดวงเดือน และการแสดงเพลงฮักสาวขอนแก่นในรูปแบบ dance theater โดยนักเรียนวัดพุทธดัลลัส  สร้างความประทับใจและเป็นที่ชื่นชมสำหรับผู้ชมเป็นอย่างมาก