วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ครูอาสาวัดไทยลอสแองเจลิส ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในสัปดาห์ส่งเสริมภาษาไทยที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย  การอ่านทำนองเสนาะ การขับร้องเพลงไทย และการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสอยดาวงมหาโชคเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี