วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 19.30 น. คณะครูอาสาวัดไทยลอสแองเจลิส ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ร่วมกันจัดสถานที่เพื่อทำพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา 9.30 น. ของวันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561