วันพฤหัสบดีที่26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวัดซานฟรานธัมมารามจัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความเคารพและน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู