ครูอาสาภาคฤดูร้อนโรงเรียนวัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช ช่วยกันจัด และตกแต่งเทียนพรรษา จัดสถานที่บริเวณลานพิธี ซ้อมการแสดง เพื่อเตรียมงานเข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่29 กรกฎาคม 2561 นี้