ครูอาสาภาคฤดูร้อนวัดพุทธดัลลัสได้นำนักเรียนเรียนรู้การจัดดอกไม้ทำพานไหว้ครู และซ้อมพิธีไหว้ครู ที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 26 ก.ค. 2561