เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ครูอาสาประจำการ 1 ปี โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้ร่วมบรรเลงดนตรีไทยและการแสดงรำไทยในงานเลี้ยงรับรองคณะศิษย์เก่า Harvard University ณ สถานฑูตไทย กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.