วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ได้มีพิธีอุปสมบท พระวิลเลียม ธีรปัญโญ ( เกรซเซอร์) อายุ 27 ปี และ พระมันตพล ขันติธโร (เศวตนันท์ ) อายุ 26 ปี ซึ่งพระทั้ง 2 รูปนี้ เป็นลูกหลานชาวไทยที่เกิดในอเมริกา
คณะครูอาสาโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. โดยครูประจำการ1ปี และครูภาคฤดูร้อน ได้ร่วมขบวนอุปสมบท และได้มีการแสดง2ชุดการแสดง คือ การแสดงรำไทยในชื่อชุดต้นวรเชษฐ์ และเซิ้งตังหวาย