วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
...สมาคมไทยอีสาน วอชิงตัน,ดี.ซี. ได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอกณัฐพล นิยมไทย รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำกรุงวอชิงตัน มาเป็นประธานเปิดงานการกุศลและเลี้ยงสังสรรค์ "อีสานสัมพันธ์ 2561" เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาลทางภาคอีสานของประเทศไทย
...ในด้านการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม คณะครูอาสาโรงเรียนวัดไทยฯดี.ซี. โดยครูประจำการ 1ปี และครูภาคฤดูร้อน ได้ร่วมบรรเลงและแสดงดนตรีพื้นบ้านของทางภาคอีสานในช่ือชุดเปิดวง โดยเป็นการแสดงร่วม นะหว่างครูและตัวแทนนักเรียน จากโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. และงานในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับและเสียงชื่นชมจากผู้ร่วมงาน ถือเป็นเกียรติ และเป็นกำลังใจให้คณะครูอาสาได้มีแรงในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างแดนต่อไป