วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ครูอาสาภาคฤดูร้อน และครูประจำการ1ปีร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานสัปดาห์วันส่งเสริมพระพุทธศาสนา หล่อเทียนพรรษาที่จะเริ่มพิธีในวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561และร่วมกันตั้งโต๊ะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อเป็นเจ้าภาพในการเทศน์มหาชาติ ณ ตลาดวัดไทย