ครูอาสาวัดพุทธสามัคคีได้ร่วมจัดงานงานเปิดตัว สมาคมคนไทยในแคนเตอร์เบอร์รี่ Thai Society of Canterbury Inc. จัดการแสดงพิธีเปิด วางคิวบนเวที ควบคุมการประกวดร้องเพลง และเป็นแดนเซอร์ให้กับศิลปินรับเชิญคือคุณสุนารี ราชสีมา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 61