วันที่1 กรกฎาคม2561  เป็นวันแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและเลี้ยงส่งครูอาสาประจำการ วัดพุทธวราราม เดนเวอร์ ในงาน Thai classical showcase 2018 and farewell party for Teacher  โดยมีการแสดงในชุดสี่ภาคกับแฟชั่นโชว์ผ้าขาวม้า