วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก จัดงานเลี้ยงส่งครูประจำการและต้อนรับครูภาคฤดูร้อน โดยมีการแสดงของคณะครู คือ รำพระลอลงสวน การบรรเลงดนตรีไทย และการแสดงเต้นประกอบเพลง นอกจากนี้ยังมีการแสดงความรู้สึกของครูประจำการ การแนะนำตัวของครูภาคฤดูร้อน ตลอดจนการแสดงความรู้สึกของพระอาจารย์ตัวแทนคณะสงฆ์ กรรมการวัด ผู้ปกครอง และนักเรียน ทั้งนี้มีความประทับใจซึ่งกันและกัน รวมถึงบรรยากาศความสุขของงานอีกด้วย