ครูอาสาประจำการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ จัดพิธีทำบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา สมทบทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีครู และนักเรียน ร่วมแต่งกายชุดไทยในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561