วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะครูโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคฤดูร้อน เชิญชวนสาธุชนร่วมบุญเทศน์มหาชาติกัณฑ์หิมพานต์ โดยมีขบวนแห่กลองยาว ณ ย่านThai Town และตลาดวัดไทย ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 5สิงหาคม 2561 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก