โรงเรียนพุทธศาสนาภาคฤดูร้อน วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก ทั้ง 2 แห่ง คือ เมาท์เวอร์น่อน และลอง ไอส์ แลนด์ ได้เปิดทำการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ให้กับเด็กนักเรียนในต่างแดนมาเป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้ว และเริ่มในสัปดาห์ที่ 2 ต่อไป ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกปี ได้รับความรู้ภาษาไทย นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมไทย จากคณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนอย่างเต็มที่