วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:30 น. โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี ได้จัดพิธีไหว้ครู ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ทางคณะครูอาสาสมัครได้นำพานดอกไม้กราบนมัสการหลวงตาชี และดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ในช่วงของพิธีการ มีการจัดการแสดงให้นักเรียนร่วมบรรเลงดนตรีไทย และร้องเพลงพระคุณที่สาม ทั้งนี้โดยมีคณะสงฆ์ และผู้ปกครองให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างดี