วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ครูอาสาสมัครและครูประจำการ วัดพุทธวราราม เดนเวอร์ ร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561