วันที่ 29 มิถุนายน 2561
เวลา 09 : 30 น. โรงเรียนวัดพุทธดัลลัสได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีกิจกรรมแต่งตัวละครในวรรณคดีพระอภัยมณี,การประกวดคัดลายมือ,วาดภาพระบายสี พร้อมมอบของรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ1,2,3,รางวัลชมเชย และร่วมร้องเพลงรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ด้วยบทเพลง"คำมั่นสัญญา"ค่ะ