วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ครูอาสาประจำการวัดพุทธานุสรณ์ Fremont CA จัดคอนเสิร์ต Thai classical Night ครั้งที่ 24 โดยมี อาสาประจำการจากวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค และครูแาสาประจำการ วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์มาช่วยงานด้านควบคุมการแสดง